Verschil tussen verlengen en vernieuwen

Het is geen geheim dat veel contracten al dan niet stilzwijgend verlengd worden. Iets dat echter vaak over het hoofd gezien wordt is het verschil tussen verlengen en vernieuwen. Hoewel beide woorden het zelfde lijken te betekenen en de implicaties vaak ongeveer gelijk zijn; het contract loopt door na de originele einddatum, kan de uitkomst soms sterk verschillen. Daarom kan het van belang zijn bij het opstellen van een overeenkomst aandacht te besteden aan de exacte verwoording.

Een contract dat verlengd wordt, wordt zoals het woord zegt verlengd. Een éénjarig contract dat stilzwijgend met een een jaar verlengd wordt na afloop is na verleningen een tweejarig contract. Dit kan betekenen dat indien wetgeving na het ondertekenen van het originele contract niet van toepassing wordt op het verlengde contract, omdat dit verlengde contract het zelfde contract is als het originele contract.

Dit is in tegenstelling tot een contract dat vernieuwd wordt. Indien hetzelfde éénjarig contract stilzwijgend met een een jaar vernieuwd wordt, ontstaat er na de verloopdatum een nieuw contract met een looptijd van één jaar. Dit contract is nu wel onderhevig aan nieuwe regelgeving.

Let daarom op bij het opstellen en tekenen van overeenkomsten die verlengd of vernieuwd worden en bedenk wat de eventuele consequenties van de exacte constructie zijn.